Verzuim & Vitaliteit

Werken verandert razendsnel. De pensioengerechtigde leeftijd loopt op; de krapte op de arbeidsmarkt is historisch. Tegelijk stijgt het aantal burn-outs onder millennials én het aantal oudere werknemers met chronische aandoeningen. Een steeds grotere groep medewerkers geeft aan dat zij de eindstreep zo niet kan halen. Werkgevers ervaren een sterk stijgende gemiddelde leeftijd van hun personeelsbestand met toenemende risico’s en oplopende kosten. Verzuim en vitaliteit zijn basisvoorwaarden voor een succesvol bedrijf met duurzaam tevreden en inzetbare medewerkers. 

Verzuim omlaag, vitaliteit omhoog

Hoe goed de intenties ook zijn: het duurzaam inzetbaarheidsbeleid (DI-beleid) blijkt vaak niet helemaal aan te sluiten op de realiteit. Uitgebluste medewerkers, ontevreden managers en een stijgend verzuimcijfer? Het is vaak een vicieuze cirkel waar je maar moeilijk uitkomt. Hoe houd je grip op verzuim en vitaliteit binnen je organisatie? Verzuim terugdringen begint met een goede analyse. En daarna met een solide plan van aanpak om te komen tot de vitale en wendbare organisatie die de huidige tijd vraagt. 

Is ook bij jouw organisatie het verzuim te hoog? Ontdek hoe je verzuim terugdringt dankzij onder andere financieel inzicht bij medewerkers. Verhoog de arbeidsmobiliteit met duurzaam inzetbare, wendbare en weerbare medewerkers. EBC Nederland helpt met analyse, beheer en communicatie op weg een vitale organisatie en minder verzuim.