Financieel fitte werknemers: iedereen wint

Door: Marcel van Leeuwen

Laatst verkeerde ik in exclusief gezelschap. Op het symposium ‘Wijzer in Geldzaken’ presenteerde het Nibud een spraakmakend rapport en lanceerde Koningin Maxima www.financieelgezondewerknemers.nl. De site is bedoeld voor werkgevers. Maar gisteren was vooral ook voor de werknemers van Nederland een bijzonder goede dag. 

Uit het rapport van het Nibud blijkt dat 62 procent van de werkgevers in Nederland te maken heeft met personeel met financiële problemen. Ze krijgen hier veel te vaak pas te laat zicht op. En dat kost ze jaarlijks per werknemer gemiddeld 13.000 euro. Personeel met geldproblemen leidt tot 7% meer verzuim, 20% productiviteitsverlies en kan zelfs diefstal en fraude in de hand werken. 

Het laatste taboe? 

EBC Nederland hamert bij werkgevers al jaren op het belang van financieel gezonde werknemers als onderdeel van hun duurzame inzetbaarheidsbeleid. Daar rust gek genoeg vaak nog een taboe op. Werkgevers vinden het moeilijk hierover met hun werknemers in gesprek te gaan en vragen zich af in hoeverre ze zich ermee mogen bemoeien. Plotselinge veranderingen in iemands leven zoals echtscheiding, baanverlies van de partner, ziekte of overlijden zijn vaak de oorzaak van geldzorgen. “Dat zijn toch privézaken,” horen we vaak. 

Klopt. Maar ze hebben dus grote invloed op de werkvloer. Dit soort ingrijpende gebeurtenissen zorgt voor voor stress, concentratieverlies en uiteindelijk dus verzuim of zelfs uitval. Werknemers komen in een neerwaartse spiraal terecht die ze zonder hulp van buitenaf niet kunnen doorbreken. 

Alleen maar winnaars

De nieuwe site voor werkgevers is een initiatief van Wijzer in geldzaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nibud, Divosa en NVVK. Met de site hopen de organisaties dat werkgevers sneller problemen zien en gerichter hulp gaan bieden. Dat juichen we bij EBC Nederland natuurlijk van harte toe. Werknemers helpen met financieel inzicht, overzicht en planning levert namelijk alleen maar winnaars op. 

Dat laatste blijkt uit onderzoek dat GFK uitvoerde in opdracht van EBC Nederland naar de invloed van onze pensioenvoorlichting op het pensioenbewustzijn. Een paar conclusies: 

  1. het aanbieden van pensioenvoorlichting door werkgevers wordt door werknemers enorm gewaardeerd. 
  2. De interventie leidt op korte termijn tot plannen en ook tot actie. 

Door overzicht en inzicht te bieden krijgen werknemers een helder beeld van hun huidige en toekomstige situatie en dat geeft ze de mogelijkheid om gerichte stappen te zetten en financiële rust te creëren. 

Faciliteren en financieren

Nog even terug naar het Nibud rapport. Daarin staat ook nog de volgende aanbeveling: werkgevers kunnen hun werknemers helpen door het aanbieden van ‘financieel-inzichtgesprekken’ die bijvoorbeeld vastgelegd zijn in cao’s of arbeidsvoorwaarden. De spijker op zijn kop. Werkgevers, veranker financiële planning in het duurzame inzetbaarheidsbeleid. Daarbij zijn twee woorden cruciaal: faciliteren en financieren. Biedt het aan en geef medewerkers de vrijheid om het zélf te doen. Dan omzeil je het laatste grote taboe en winnen alle partijen. 

Wil je weten wat EBC Nederland voor jouw werknemers kan betekenen?

Neem contact op