INVENTARISATIE EN ANALYSE

Mensen maken organisaties. Niet-inzetbare medewerkers zijn dus een risico bij het halen van je doelstellingen. Wij kijken samen waar de grootste risico’s zich voordoen en op welke manieren u die kunt afdekken. Publiek of privaat verzekeren? Uitvoering via het UWV, of deels of geheel als eigen-risicodrager? Met onze kennis en ervaring zetten we u snel op het juiste spoor. Maar we gaan verder: aan welke knoppen kunt u draaien om het verzuim verder terug te dringen en de vitaliteit van uw medewerkers (en daarmee het bedrijf) te verhogen? 

Daarbij kijken we altijd verder dan alleen de korte termijn. De goedkoopste oplossing is lang niet altijd de slimste. Wat is de verwachte arbeidongeschikheidscurve? Is het niet veel beter om eerst maatregelen te implementeren om het verzuim structureel omlaag te brengen? Onze ervaring leert: op korte termijn besparen betekent toch ook vaak op lange termijn betalen. 

Kortom: de specialisten van EBC kennen alle mogelijkheden. Maar we kijken breder en graven dieper om tot de maatwerkoplossing te komen waar uw bedrijf echt verder mee komt.

Meer weten? Neem contact op.