Het betere werk voor HR professionals; een nieuw perspectief

In het rapport ‘Het betere werk’ formuleert de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid drie condities voor goed werk: grip op geld, grip op het werk en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé. Dat rapport is geschreven als advies aan de overheid maar biedt ook voor bedrijven meer dan genoeg inspiratie. Daarom presenteer ik hieronder onze visie: ‘het betere HR-werk!’

Laten we voorop stellen dat de WRR natuurlijk in de eerste plaats een advies aan de politiek heeft uitgebracht. Maar ook voor werkgevers en HR-professionals biedt ‘het betere werk’ genoeg stof tot nadenken. En wellicht zelfs perspectief om niet te wachten op maatregelen vanuit Den Haag. Ambtelijke molens draaien immers traag. Waarom niet zelf initiatief nemen om medewerkers meer grip op geld en op hun leven te geven, daarmee hun werkplezier en productiviteit te verhogen en uitval en verzuim te minimaliseren? Het kán. 

Grip

Eerst nog even terug naar het rapport. Volgens de WRR betekent goed werk dus grip hebben op drie belangrijke condities:

  1. Grip op geld. 

Goed werk is werk dat voldoende (financiële) zekerheid oplevert, ook in verhouding tot anderen en op de lange termijn.

  1. Grip op het werk.

Goed werk is werk met een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten en goede sociale relaties worden onderhouden.

  1. Grip op het leven.

Goed werk is werk met voldoende tijd en ruimte om het te combineren met zorgtaken en een privéleven.

‘Grip’ komt nogal vaak terug, zoals u leest. En dat is logisch. Want mensen ervaren in deze tijd van snelle verandering een verlies van grip op de zaken die voor hen belangrijk zijn in het leven: hun financiële toekomst en werkzekerheid worden ondermijnd door technologische ontwikkelingen, robotisering en zwalkend beleid rond de arbeidsmarkt en pensioenen. We zijn de regie over ons eigen leven kwijtgeraakt, zo voelt het vaak. En de overheid lijkt geen idee te hebben hoe ze die zo fel gewenste grip kunnen bieden. 

Grip start met begrip

Grip op geld, grip op het werk, grip op het leven. Wat mij betreft is de volgorde spot on. Bij EBC roepen we al jaren dat duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers grip hebben op hun financiële situatie nu en in de toekomst. Laten we daar eens op doorgaan. Grip op geld begint voor ons met overzicht. Wat gaat eruit, wat komt er binnen, wat geven we waaraan uit? Overzicht leidt tot inzicht: kan het misschien nu wat minder om later wat meer te kunnen doen? Als ik eerder wil stoppen met werken of een sabbatical wil over vijf jaar, dan moet ik zo- en zoveel op de bank hebben. Inzicht tenslotte leidt tot uitzicht: je hebt een doel en -minstens even belangrijk- een plan om je doel te bereiken. Dat inspireert, motiveert en geeft financiële rust. Financiële rust -en dan is de cirkel weer rond- leidt tot grip op je werk en je leven. Financieel fit en vitaal zijn, noemen we dat bij EBC. 

Financieel Fit en Vitaal

Een prikkelend idee: met EBC Financieel Fit en Vitaal kun je als HR-professional doen wat de overheid niet lukt. Denk er maar eens over na; als je werknemers kunt helpen financiële rust te creëren, dan volgen de andere twee condities (grip op werk en grip op het leven) vanzelf!  Medewerkers komen in een opwaartse spiraal terecht. Ze zijn wendbaarder en weerbaarder, gelukkiger op en tevredener met hun werk. Ze ervaren een gevoel van controle en purpose. Voor de werkgever betekent dat minder uitval en verzuim, meer arbeidsmobiliteit en betere prestaties. Iedereen beter af. Dat is nou wat wij noemen ‘het betere HR-werk.’ Hieronder onze eigen interpretatie van de drie basiscondities uit het mooie rapport van de WRR:

  1. Grip op geld. 

Geld moet dienstbaar zijn aan je wensen, doelen en plannen. Zowel aan die van overmorgen als over dertig jaar. 

  1. Grip op het werk.

Werk moet voldoening geven. Geld mag nooit de reden zijn om in je werk niet te doen wat je zou willen of moeten doen. 

  1. Grip op het leven.

Goed leven betekent constant de juiste balans vinden tussen wat je wilt en wat mogelijk is, tussen nu lekker leven en rekening houden met later. 

Over dat laatste heb ik trouwens eerder een zeer goed gelezen blog geschreven, over de Krekel en de Mier. Maar dat terzijde. Wil jij eens sparren over hoe je ons Financieel Fit en Vitaal programma kunt inzetten om meer financiële grip bij medewerkers te creëren? 

Neem contact met me op!