FINANCIEEL FIT & VITAAL IN HR-BELEID

Financieel Fit & Vitaal draagt bij aan betere en snellere keuzes, meer financiële fitheid en minder uitval en verzuim en beter imago. We hebben de afgelopen jaren interessante projecten gedaan en werkgevers geholpen reorganisaties (o.a. Rabobank, NS), pensioenveranderingen (o.a. Engie, Cisco), duurzaam inzetbaarheid (o.a. KPN, Shell), Generatieregelingen (o.a. Nuon, Rova)  en vrijwillige vertrekregelingen (o.a. KLM, Gasunie) tot een succes te maken.

Ruim 35% van de deelnemers heeft keuzes gemaakt -of zegt van plan te zijn deze te maken- over hun werk en inkomen. Meer dan 50% geeft aan nu beter onderbouwde beslissingen te kunnen nemen en minder onzekerheid te voelen over de toekomst. Goede cijfers voor de HR-businesscase. 

Projectinrichting en monitoring

EBC Nederland kan uw HR-afdeling ondersteunen en ontzorgen bij de communicatie naar medewerkers, de inrichting van het evaluatie en data-analyse model en voortgangsrapportages ten behoeve van (kwartaal)meetings. 

RESULTAAT: Optimale afstemming van onze dienstverlening op uw korte en lange termijn (HR) doelstellingen. EBC Financieel Fit en Vitaal draagt meetbaar bij aan en is als programma structureel ingebed in het duurzame inzetbaarheidsbeleid van de organisatie. 

Meer weten? Neem contact op.