COMMUNICATIE PENSIOEN, ZORG, & INKOMEN

Arbeidsvoorwaarden goed regelen is één ding; het begrijpelijk en inzichtelijk maken voor medewerkers is een heel andere uitdaging. We merken dat veel werkgevers het lastig vinden zaken als arbeidsongeschiktheid, pensioen, verzuimregelingen en verzekeringen zo te communiceren dat het voor medewerkers begrijpelijk en toepasbaar wordt. En ze hierin bewust keuzes kunnen maken. 

Dat laatste wordt steeds belangrijker. De traditionele verzorgingsstaat is op weg naar de geschiedenisboeken; we worden geacht onze eigen boontjes te doppen als het gaat om onze financiële toekomst. 

Wij geven werknemers pensioen- en financieel inzicht én handelingsperspectief met onze Pensioen Inzicht-gesprekken en ons programma Financieel Fit en Vitaal; een krachtig en praktisch instrument waarmee organisaties medewerkers in staat stellen een plan te maken rond hun werk en inkomen. Medewerkers leren niet alleen hoe ze er nu voor staan maar ze gaan ook aan de slag met een aantal work-life scenario’s (minder/meer werken, anders werken, eerder stoppen werken, parttime met pensioen en pensioneren). 

Meer weten? Neem contact op.