WORKSHOP PENSIOEN & FINANCIËLE PLANNING

“"Later is allang begonnen" - Harrie Jekkers”

De workshop Pensioen & Financiële Planning start met een toelichting op de ontwikkelingen in pensioen en AOW. Versobering van regelingen en verschuiving van AOW datum vragen om meer eigen verantwoordelijkheid en het maken van een persoonlijk pensioenplan. Dit dient afgestemd te worden op de persoonlijke financiële planning.

Werknemers vinden het moeilijk in hun arbeidsvoorwaarden of CAO vastgelegde regelingen met betrekking tot bijvoorbeeld vervroegd uittreden, het uitruilen van vakantiedagen en verlofmogelijkheden, te vertalen naar hun eigen situatie. EBC Financieel Fit en Vitaal brengt deze regelingen tot leven, tot op het niveau van vrij te besteden budget (leefgeld). Door dit niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst inzichtelijk maken, ontstaat overzicht en perspectief om werk en inkomen anders in te richten. 

RESULTAAT: medewerkers zijn zich bewust van wat werkgever en overheid aanbieden en de keuzes die ze kunnen en of moeten maken voor hun financiële toekomst. Deze workshop heeft zich bewezen als een effectief middel om een basis te leggen voor het nemen van eigen regie en het maken van loopbaankeuzes.

Meer weten of aanvragen? Neem contact op.