FINANCIEEL INZICHT- EN ADVIESGESPREKKEN

Een Financieel Inzicht Gesprek, inclusief jaarabonnement op het Persoonlijk Jaarverslag® Online, geeft de medewerker inzicht in de huidige situatie en in een aantal toekomstscenario’s (bv. minder/meer werken, anders werken, eerder/langer/stoppen met werken). 

RESULTAAT: medewerkers hebben inzicht, overzicht en uitzicht als het gaat om hun financiële situatie en mogelijkheden. Ook kunnen ze 12 maanden hun financiële situatie up-to-date houden met hun Persoonlijk Jaarverslag® Online. Dit abonnement eindigt automatisch na een jaar en kan per jaar verlengd worden door werkgever of de medewerker zelf. 

Financieel Advies Gesprek

De inzichten die medewerkers krijgen na de Workshop Pensioen en Financiële Planning en het Financieel Inzicht Gesprek leiden vaak tot nieuwe doelen. Er komt veel informatie op ze af in korte tijd. In een vervolggesprek komen we tot een uitgewerkt advies, (pensioen)berekeningen en een concrete actielijst. 

RESULTAAT: medewerkers zijn in staat hun voornemens om te zetten in daden en duurzame gedragsverandering.  

Meer weten? Neem contact op.