Home > Mijn organisatie > Advies

Advies

Het kunnen geven van een goed advies is onlosmakelijk verbonden aan het hebben van kennis. Kennis van de branche waarin u opereert, van uw organisatie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, wetgeving en arbeidsvraagstukken. EBC Nederland geeft advies over employee benefits in de breedste zin. Van pensioenen tot vragen over verzuim, ziekte, arbeidsongeschiktheid en zorgverzekeringen. Want een advies is alleen van waarde als alle factoren worden meegenomen en in samenhang zijn. In the day-to-day business, maar ook bij veranderende omstandigheden: bij fusies en overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of bij nieuwe wet- en regelgeving.

Onafhankelijk

Een advies is geen gebod. U beslist altijd zelf. Wij geven u inzicht en overzicht, tonen de verschillende oplossingen voor uw vraagstuk, maar u slaat zelf een weg in. EBC Nederland is onafhankelijk en objectief en onze adviezen zijn dat ook. We laten de mogelijkheden zien en u bepaalt zelf wat u het beste acht voor uw organisatie.

Transparant

Een goed advies is helder. Transparantie staat dan ook bij ons hoog in het vaandel. Hierbij gaat het zowel over de geboden oplossingen als onze eigen dienstverlening. Van te voren zijn we duidelijk over onze inzet, het resultaat en de kosten die daar aan verbonden zijn. Dus geen onverwachte facturen over onverwachte kosten op onverwachte momenten.

Begrijpelijk

Begrijpelijke taal, daar houden we van. Bij ons geen rapporten vol met lastige termen. We bieden concrete oplossingen, toegespitst en direct toe te passen op uw organisatie. Onze financiele experts zijn gespecialiseerd in arbeidsvoorwaardencommunicatie en weten zowel u als uw medewerkers haarfijn uit te leggen waar het om draait.

Vertrouwen

Het gevolg geven aan een advies is sterk afhankelijk van vertrouwen. U vertrouwt er op dat wij u bijstaan als het gaat om contractaanpassingen, onderhandelingen met uitvoerders, het beheren van de administratie van regelingen én deze op de juiste manier naar uw medewerkers communiceren. Daar kunt u op vertrouwen. Het van meerwaarde kunnen zijn voor een gewaardeerde relatie. Dát is volgens ons de definitie van een goed advies.