Wat betekent het Pensioenakkoord voor werkgevers? Download de whitepaper

Wij krijgen nu al veel vragen over de impact van het nieuwe pensioenstelsel en de andere regelingen uit het pensioenakkoord. Wat is de impact voor mijn werknemers en mijn bedrijf? Moet ik nu al aan de slag? Wordt het duurder? Mijn werknemers vragen of ik de RVU-regeling wil toepassen, moet ik daaraan meewerken? Kan ik al subsidie krijgen uit hoofde van de MDIEU-regeling?

Op basis van de Wet Toekomst Pensioenen en de memorie van toelichting hierop, worden de contouren van het nieuwe stelsel steeds duidelijker. Om u inzicht te geven in de gevolgen van de Wet Toekomst Pensioenen en andere gerelateerde regelgeving uit het pensioenakkoord, hebben wij een white paper ontwikkeld. U leest hier wat de nieuwe situatie betekent voor u en uw medewerkers en krijgt antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

Download de gratis white paper

Vragen?
Heeft u nu al vragen over het pensioenakkoord of de white paper? Neem contact op met een van onze specialisten via telefoonnummer 010 251 12 51.