RVU en 10% opnamemogelijkheid geeft werkgevers en medewerkers nieuwe kansen

De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is weer uitgesteld. Werkgevers waarbij de uitvoeringsovereenkomst afloopt per 1 januari 2022, kunnen dus een nieuwe vijfjarige overeenkomst aangaan op basis van de huidige regeling. Maar de eerste wijzigingen zijn er toch echt al in 2023. Het is dus slim om tijdig een start te maken met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Op 10 mei jl. heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd dat de invoering van het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen uiterlijk een jaar later ingaat dan beoogd; namelijk per 1 januari 2023. De overgangsperiode van vier jaar blijft in stand, maar de uiterlijke ingangsdatum schuift daardoor automatisch ook een jaar door naar 1 januari 2027.

De minister geeft aan dat uitstel nodig is om alle belangen zorgvuldig af te wegen. De afgelopen periode is er immers massaal gereageerd op het wetsvoorstel en al die reacties worden meegewogen in het definitieve wetsvoorstel.

Transitieplan

Hiermee is de druk van de ketel voor werkgevers bij wie de uitvoeringsovereenkomst afloopt per 1 januari 2022. In basis kunnen zij een nieuwe vijfjarige overeenkomst aangaan op grond van de huidige regeling. Desondanks valt het aan te bevelen om tijdig een start te maken met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Als werkgever bent u immers verplicht om de effecten van de transitie naar het nieuwe stelsel op te nemen in een transitieplan. Als uw OR of pensioencommissie instemmingsrecht heeft op wijzigingen in de pensioenregeling, dan dient het transitieplan ook om de met hen gemaakte afspraken weer te geven. Op het algehele transitieplan heeft de OR geen advies- of instemmingsrecht, maar op de inhoudelijke wijzigingen van de pensioenregeling vanzelfsprekend wel.

RVU (regeling vervroegde uittreding): is er dan toch nog een ‘vroegpensioen’ voor uw medewerkers mogelijk?

Er is een versoepeling van de regelgeving van kracht als u tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2026 een ontslagvergoeding meegeeft aan een oudere werknemer en wanneer deze kwalificeert als Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). In deze Q+A geven we een beeld bij de te doorlopen vraagstukken en aandachtspunten om tot een passende RVU-invulling binnen uw ouderen-/ HR-beleid te komen.

Naar de Q+A

10% opnamemogelijkheid

Wat per 1 januari 2023 al direct ingevoerd wordt is de mogelijkheid om (maximaal) 10% van de pensioenpot in een keer op te nemen. Hierbij gelden wel een aantal spelregels, waarvan we de belangrijkste kort noemen.

  • De maximale 10% is van toepassing bij voltijdpensionering. Bij deeltijdpensionering kan dit naar rato van het pensioneringspercentage.
  • Als een medewerker besluit een deel van de pensioenpot ineens op te nemen, dan vervalt de keuzemogelijkheid om aansluitend voor een hoog/ laag pensioen te kiezen.
  • Verder moet een eventuele partner instemmen met de keuze tot opname ineens, omdat het partnerpensioen in veel situaties een afgeleide is van het ouderdomspensioen (en dan dus ook daalt).

Bewust kiezen in het belang van uw medewerkers

Positief gevolg is dat medewerkers binnenkort dus (nog) meer flexibiliteit hebben rondom hun pensionering. Kiezen voor de 10% opnamemogelijkheid of toch kiezen voor een hoog-laag pensioen? En wat sluit het beste aan bij persoonlijke (financiële) situaties? Het voorstel accepteren dat door de uitvoerder standaard wordt verstuurd lijkt in veel gevallen niet de passende beste keuze. Hierin wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met doorbeleggen na pensioendatum noch wordt er gekeken of elders een hogere uitkering kan worden aangekocht. Een bewuste, en onderbouwde keuze voor uw medewerkers zorgt dat de juiste keuzes worden gemaakt.

Door de ingrijpende wijzigingen merken wij in onze adviespraktijk dat een tijdige start van het overleg met u en uw OR cruciaal is. De Consultants van EBC Nederland staan u graag bij in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en om uw medewerkers in staat te stellen de passende keuzes rondom hun pensionering te maken.