INZICHT & INTERPRETATIE

“Alles begint met inzicht in de status quo: waar staan we nu en waar willen we heen? ”

Om inzicht te krijgen in medewerkerstevredenheid en hoe persoonlijke drijfveren en vermogens zich verhouden tot de organisatiedoelen, hebben we samen met Workmetrics het Double Diamond Model ontwikkeld. 

 

Dit praktisch toepasbare model is gebaseerd op gerenommeerd wetenschappelijk onderzoek. Door vermogens, verantwoordelijkheden en belangen in kaart te brengen en te benoemen, kunnen de prestaties van werknemers en van de totale organisatie in samenhang worden beschouwd. 

Dat geeft een solide fundament om HR- en financieel beleid op de te baseren, zodat Duurzame Inzetbaarheid meer wordt dan een goed gevulde fruitschaal en gezonde snacks in het bedrijfsrestaurant. Met onze Double Diamond organisatiescan krijgt u inzicht in : 

  • de omgeving (benchmark)
  • cultuur- en leiderschap en organisatie-energie
  • de 4 vermogens van uw organisatie
  • de drijfveren van de medewerkers
  • indicatief prestatieverlies bij een mismatch met organisatiedoelen
  • de toekomstbestendigheid van de organisatie
  • de weg van duurzaam inzetbaar naar duurzaam presteren

De Double Diamond Scan aanvragen of meer weten? Neem contact op.