Home > Mijn persoonlijke situatie > Financieel inzicht

Financieel inzicht

Een goed advies over de toekomst kan alleen gegeven worden als de huidige situatie bekend is. U weet uw maandelijkse inkomen en uw vaste lasten. Maar wat heeft uw werkgever geregeld op het gebied van pensioenen en andere arbeidsvoorwaarden? Wat kunt u zelf doen op dat vlak? Wat is er inmiddels al opgebouwd of afgesloten? En heeft u een partner waar rekening mee moet worden gehouden? Voordat we een financieel advies kunnen geven is antwoord nodig op deze vragen. We zoeken alles uit en laten u zien welke impact alle financiële zaken op elkaar hebben. Bij werken, werkloosheid, lang en gelukkig leven, bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. Onafhankelijk en objectief.

Verleden en heden in beeld

Financieel Inzicht is de basis voor het nemen van de juiste beslissingen als er veranderingen zijn in uw persoonlijke-, uw werk- of woonsituatie of fiscale- of wettelijke wijzigingen.
Een goed financieel inzicht begint met het vergaren van informatie. We nemen uw persoonlijke situatie onder de loep. We kijken naar uw arbeidsverleden, uw huidige inkomen en uitgavepatroon. Wat heeft u in het verleden al opgebouwd aan pensioen? Hoe is dit verdeeld? En uiteraard: hoe en wat is er op dit moment geregeld? Veel vragen, waarop we allemaal antwoord willen hebben en maken uw het Persoonlijk Jaarverslag ®.

Persoonlijk jaarverslag ®

Het Persoonlijk Jaarverslag ® is een rapportage, waarin een volledig financieel beeld wordt gegeven van uw huidige inkomsten en uitgaven. Een basis voor het nemen van belangrijke beslissingen. In het jaarverslag vind u uw netto besteedbaar inkomen, niet alleen nu, maar ook bij verschillende toekomstscenario’s. Hoeveel kunt u besteden als u werkloos wordt? Of ziek? Of arbeidsongeschikt? Wat gebeurt er als u of uw partner met pensioen gaat? Het persoonlijk jaarverslag laat zien of u tijdens alle momenten van uw leven genoeg geld hebt om dat te doen wat u wilt of wat nodig is.

Maatwerk

Het Persoonlijk Jaarverslag® is maatwerk. Het wordt speciaal voor u met de grootste zorg samengesteld. Maar is uiteraard niet in beton gegoten. De wereld verandert voortdurend, en de financiële wereld al helemaal. Veranderingen op het gebied van fiscale wetgeving worden direct voor u doorgerekend. En via het Persoonlijk Jaarverslag® Online (www.persoonlijkjaarverslagonline.nl) kunt u wijzigingen doorgeven. Grip dus op uw eigen financiën. Nu en in de toekomst.