Home > Mijn organisatie > Communicatie

Communicatie

U vindt het belangrijk om de pensioenen, verzekeringen en andere employee benefits voor uw medewerkers goed te regelen. Het hoort bij goed werkgeverschap. Maar weten uw mensen ook precies wat er voor hen geregeld is? En wat er verder nog mogelijk is? En begrijpen ze daadwerkelijk wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent?

Werkgeverschap

De financieel experts van EBC Nederland zijn gespecialiseerd in arbeidsvoorwaardencommunicatie en kunnen u veel werk op dit vlak uit handen nemen: het outsourcen van communicatietrajecten, begeleiding van individuele medewerkers en het compleet maken van werknemersformulieren behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden. Een goede persoonlijke uitleg zorgt er namelijk niet alleen voor dat medewerkers beter op de hoogte zijn van wat er voor hen geregeld is, het toont aan dat u het als werkgever serieus neemt. Daarnaast weten uw medewerkers na afloop welke ruimte er nog is om hun eigen keuzes te maken.

Begrijpelijk

Perfecte pensioencommunicatie gaat volgens ons verder dan een goed gesprek. Ook in onze schriftelijke en online communicatie zijn we altijd helder en to the point. Vaak hebben mensen al bij het horen van het woord ‘pensioen’ het gevoel dat ze het toch niet begrijpen. Dit is onterecht. Een pensioen is geen vaag begrip. Onze consultants vertalen de materie naar heldere toekomstbeelden en voelen perfect aan wat voor iemand duidelijk is en wat nog wat meer uitleg behoeft. Er wordt uitgebreid de tijd genomen om de verschillende scenario’s door te nemen: wat is het inkomen bij werk, ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensionering en overlijden.

Rust

De adviseurs van EBC Nederland weten tot in detail wat uw organisatie geregeld heeft en raakt bij elke medeweker precies de juiste toon, zodat de informatie binnenkomt en blijft hangen. Van manager tot secretaresse, van trainee tot beveiliger: allemaal weten ze na afloop waar men aan toe is. En welke stappen zij vervolgens zelf kunnen nemen. Dit zorgt voor rust in uw hele organisatie.

Gedeelde verantwoordelijkheid

U beloont uw medewerkers met een arbeidsvoorwaardenpakket. EBC Nederland ondersteunt u en uw medewerkers met de communicatie daarvan, zodat een arbeidsvoorwaarde de waarde krijgt die het verdiend. De afgelopen en de komende jaren dienen medewerkers zelf steeds meer keuzen te maken. EBC Nederland helpt u en uw medewerkers met het maken van bewuste keuzes. Kiezen kan je alleen weet als je weet hoe je er voor staat. Het Persoonlijk Jaarverslag®Online-platform geeft uw medewerkers dit financieel inzicht. De vervolgstappen zijn de verantwoordelijkheid voor uw medewerkers.