Reorganiseren zonder al te veel pijn? Vrijwillige Vertrekregeling met Financieel Inzicht

Pijnvrij reorganiseren is een illusie. Mensen zijn gewoontedieren en het doorbreken van gewoontes zal altijd onprettig voelen. Maar met het aanbieden van een Vrijwillige Vertrekregeling in combinatie met een Financieel Inzicht gesprek kun je die pijn aanzienlijk verzachten. 

In tijden van crisis grijpen veel organisaties naar een werktijdverkorting voor hun personeel. Gezonde bedrijven zijn daardoor niet gedwongen om werknemers te ontslaan en kunnen na de crisis direct weer op volle kracht verder. Elk plekje binnen de organisatie blijft tenslotte ingevuld. Wanneer je gebruik maakt van een werktijdverkorting ga je er van uit dat er op korte termijn weer als vanouds gedraaid wordt. Die vlieger gaat lang niet voor iedere organisatie op. Bedrijven die een langere periode de pijn gaan voelen, moeten andere maatregelen treffen. Zo loopt onder andere KLM met het aanbieden van een vrijwillige vertrekregeling al vooruit op een langdurig tekort op de begroting en een noodgedwongen reorganisatie. 

Vrijwillige vertrekregeling: maatwerk voor KLM

Speciaal voor KLM ontwikkelde EBC Nederland een Financieel Inzicht Gesprek naar aanleiding van vrijwillige vertrekregeling 2020. Medewerker krijgen een persoonlijk één op één onderhoud met een adviseur die de regelingen van KLM door en door kent en deze toepasbaar kan maken voor de individuele medewerker. Ook krijgen deelnemers een jaar gratis licentie voor Persoonlijk Jaarverslag, een handig online financieel dashboard waarmee toekomstscenario’s inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast krijgt iedereen een gespreksverslag met tips en aandachtspunten. En natuurlijk kunnen deelnemers nog even telefonisch sparren met de adviseur, met vragen naar aanleiding van het Financieel Inzicht gesprek.

Weten wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen bij een vrijwillige vertrekregeling? Neem contact op. 

Loonkostenbesparing zonder scheve gezichten

Een VVR biedt een groot aantal voordelen ten opzichte van een gedwongen ontslag. Mits het aanbod voor de werknemer gunstig genoeg is kan het personeelsbestand permanent worden geslonken of kan er ruimte worden gemaakt voor jongere werknemers, zonder scheve gezichten. Doordat men zelf akkoord gaat met het voorstel voorkom je onrust op de werkvloer, terwijl er toch een loonkostenbesparing wordt doorgevoerd. Bovendien wordt – door selectief te werk te gaan – jong talent voor de organisatie behouden.

Vrijwillige vertrekregeling mét behoud van WW

Dat verdient wel een kleine aantekening. De wijze waarop de VVR tot stand komt is namelijk van groot belang voor een eventuele werkloosheidsuitkering. Zowel de werkgever als de betrokken werknemers dienen hiervan goed op de hoogte te zijn. Ondanks het feit dat de werknemer vrijwillig akkoord gaat met een vertrek, is dit bij de juiste afhandeling niet van invloed op de WW-aanvraag. De Centrale Raad van Beroep heeft namelijk bepaald dat de achtergrond en de context van het vertrek zwaarder wegen dan de manier waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Wanneer er in het geval van een (naderende) reorganisatie uit bedrijfseconomische redenen en in het kader van een sociaal plan tot een VVR overeengekomen wordt, behoudt de werknemer het recht op WW.

Een Financieel Inzicht Gesprek biedt duidelijkheid

Bedrijven die een vrijwillige vertrekregeling aanbieden maken steeds vaker gebruik van ons Financieel Fit en Vitaal programma om medewerkers inzicht te geven in de financiële gevolgen van een vrijwillig vertrek. Zo worden verschillende scenario’s doorgerekend, weten medewerkers hoe lang ze financieel kunnen rondkomen en of een vrijwillig vertrek voor hen interessant is. In het beste geval gaan beide partijen met een grote glimlach uit elkaar. De adviseurs van EBC Nederland helpen daar graag bij.

Afbeelding van white paper financieel inzicht van EBC Nederland

Gratis white paper

Meer weten over de rol van financieel inzicht bij Duurzame Inzetbaarheid of het inkrimpen van uw personeelsbestand? In de white paper ‘duurzame en inzetbare medewerkers’ behandelen we een vaak onderbelichte kant van duurzame inzetbaarheid: het financiële aspect. Wendbaar, weerbaar en mobiel zijn vereist helder inzicht in veranderingen rond werken, anders werken, minder werken of stoppen met werken. Dan pas kunnen uw medewerkers bewuste keuzes maken, krijgen ze financiële rust of weten ze dat ze in beweging moeten komen. En in welke richting. 

Download nu de white paper duurzaam inzetbare en tevreden medewerkers